Czy odstawić metforminę w ciąży?

Czy odstawić metforminę w ciąży?

Metformina a ciąża – czy powinno się przerywać stosowanie leku?

Metformina jest powszechnie stosowanym lekiem w leczeniu cukrzycy typu 2. Jednak pojawiło się wiele pytań dotyczących tego, czy należy kontynuować stosowanie metforminy w czasie ciąży. Jakie są fakty, a jakie przypuszczenia?

Metformina a ryzyko ciążowe

Badania przeprowadzone na temat stosowania metforminy w czasie ciąży przynoszą mieszane wyniki. Niektóre badania sugerują, że metformina może obniżyć ryzyko poronienia i przedwczesnego porodu u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS). Jednakże istnieją też doniesienia o możliwym zwiększonym ryzyku wystąpienia niedoborów witamin B12 i D u kobiet stosujących metforminę w trakcie ciąży.

Bezpieczeństwo stosowania metforminy w ciąży

Jak podaje Amerykańskie Towarzystwo Położników i Ginekologów (ACOG), metformina jest zalecana dla kobiet z PCOS, które planują zajście w ciążę lub są w ciąży. Zgodnie z raportem ACOG, badania sugerują, że stosowanie metforminy w ciąży nie jest związane z wyższym ryzykiem wad wrodzonych u noworodków.

Decyzja lekarska

Ostateczna decyzja o kontynuowaniu lub przerwaniu stosowania metforminy w ciąży powinna zależeć od indywidualnej oceny lekarza i pacjentki. Należy wziąć pod uwagę wszystkie potencjalne korzyści i ryzyka, a także istniejące alternatywy terapeutyczne.

Podsumowanie

Decyzja o stosowaniu metforminy w ciąży jest sprawą indywidualną i powinna być podejmowana we współpracy z lekarzem. Istnieją sprzeczne opinie na temat bezpieczeństwa stosowania metforminy w ciąży, dlatego konieczna jest staranna ocena korzyści i ryzyka dla matki i dziecka. Jednakże zgodnie z obecnymi wytycznymi, metformina jest uznawana za bezpieczną w ciąży, szczególnie u kobiet z PCOS.